29/08 2019

MÌ CHAY “LÁ BỒ ĐỀ” – GẮN LIỀN VỚI KÝ ỨC 7X, 8X

Mì chay Lá Bồ Đề của Bình Tây Food (BIFOCO) đã gắn liền với kí ức của thế hệ...

29/08 2019
29/08 2019

“LÁ BỒ ĐỀ” – DẪN ĐẦU XU THẾ CUỘC SỐNG XANH

Ngày nay, xu hướng chuyển dần sang tiêu thụ các loại thực phẩm chay, hạn chế ăn thịt, cá...

02/08 2019

THƯƠNG HIỆU MÌ CHAY “LÁ BỒ ĐỀ” CÚNG DƯỜNG CHÙA THÁI NGUYÊN

Trong tháng đại lễ Vu Lan, thương hiệu Mì chay huyền thoại "Lá Bồ Đề" - Bình Tây Food...