Bánh Tráng

Bánh Tráng Mè Đen

banh-trang-me-den

Thành phần

Bột gạo, mè đen