English Tiếng Việt
SẢN PHẨM
Instant Rice Vermicelli Flavour
Instant Rice Vermicelli Seafood Flavour

Thành Phần: rice, salt, sugar, palm oil, seafod flavour, spices, ribotide

Quy Cách Đóng Gói: 30 bags x 65g

Kích thước thùng: 400 x 300 x 130mm