English Tiếng Việt
SẢN PHẨM
Rice Vermicelli
Binh Tay Rice Vermicelli

Thành Phần: rice

Quy Cách Đóng Gói: 20 bags x 300g

Kích thước thùng: 585 x 210 x 360mm