English Tiếng Việt
SẢN PHẨM
Instant Noodles
La Bo De Vegetarian Instant Noodles (package)

Thành Phần: wheat flour, salt, sugar, mushroom powder, palm oil, dried vegetables, spices

Quy Cách Đóng Gói: 10 pack x 10 bags x 70g

Kích thước thùng: 590 x 200 x 320mm