English Tiếng Việt
SẢN PHẨM
Instant Noodles
La Bo De Vegetarian Instant Noodles (white)

Thành Phần: wheat flour, salt, sugar, mushroom powder, palm oil, dried vegetables, spices

Quy Cách Đóng Gói: 30 bags x 70g

Kích thước thùng: 320 x 300 x 130mm