English Tiếng Việt
SẢN PHẨM
Instant Noodles
Shrimp Flavour & Crab Flavour Instant Noodles

Thành Phần: Crab Flavour Instant Noodles: Wheat flour, edible oil, salt, sugar, crab flavour, spices, flavour enhancer (621), antioxidant (320-321); Shrimp Flavour Instant Noodles: Wheat flour, palm oil, salt, sugar, shrimp flavour, spices, flavour enhancer (621

Quy Cách Đóng Gói: 10 pack x 10 bags x 70g

Kích thước thùng: 590 x 200 x 320mm