English Tiếng Việt
SẢN PHẨM MỚI
Instant Porridge
Instant Ribs Porridge (bowl)

Thành Phần: rice, pork (8%), salt, sugar, palm oil, shallot, flavour enhancer: monosodium glutamate (E621), Disodium 5’-guanylate (E627), Disodium 5’-inosinate (E631), and spices: green onion, pepper, garlic

Quy Cách Đóng Gói: 12 bowls x 60g

Kích thước thùng: 420 x 300 x 150mm