English Tiếng Việt
SẢN PHẨM MỚI
Instant Porridge
Instant Pumpkin Porridge (bowl)

Thành Phần: rice, sugar (13%), milk (8%), pumpkin (5%)

Quy Cách Đóng Gói: 12 bowls x 60g

Kích thước thùng: 420 x 300 x 150mm