English Tiếng Việt
SẢN PHẨM MỚI
Instant Noodles
Vegetable instant noodles (Bowl)

Thành Phần: Wheat flour, palm oil, dried vegetables, salt, sugar, mushroom powder, pepper, monosodium glutamate (E621), Disodium 5’-guanylate (E627), Disodium 5’-inosinate (E631).

Quy Cách Đóng Gói: 12 bowls x 80g

Kích thước thùng: 420 x 300 x 150mm