English Tiếng Việt
SẢN PHẨM CHAY
Cháo ăn liền
Cháo chay truyền thống

Thành Phần:

Quy Cách Đóng Gói:

Kích thước thùng: