English Tiếng Việt
SẢN PHẨM CHAY
Mì ăn liền
Mì chay nấm hương

Thành Phần:

Quy Cách Đóng Gói:

Kích thước thùng: