English Tiếng Việt
KIẾN THỨC NẤU ĂN
Sản phẩm an toàn của Bình Tây Food

Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây được xây dựng và đi vào hoạt động từ những năm đầu của thập niên 60. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, đến nay chúng tôi đã có những sản phẩm chay nổi tiếng với thương hiệu Lá Bồ Đề được thị trường trong và ngoài nước tin dùng.